+420 773 237 511
S pomocí nejmodernějších technologií budujeme všechny typy inženýrských sítí
Provádíme výstavbu všech inženýrských sítí
pomocí nejmodernějších moderních technologií

Provádíme montáže všech typů vnitřních sítí v rodinných a bytových domech i komerčních stavbách.

Instalujeme optické kabely a zajišťujeme výstavbu vodovodů, plynovodů i dalších typů podzemních sítí. Při realizaci inženýrských sítí preferujeme bezvýkopový způsob jejich pokládky s využitím speciální techniky, který šetří čas, peníze a minimalizuje negativní dopady na ekologii. Stavební práce probíhají pouze pod povrchem, a proto neomezují dopravu a nenarušují běžný život.

Pošlete svou žádost

Zkušení specialisté a současné technologie

Disponujeme plně kvalifikovaným a zkušeným personálem. Při realizaci projektů se vždy držíme posledních trendů v našem odvětví. Maximálně efektivně využíváme technické vybavení a šetříme prostředky zákazníků.
Rychlé a kvalitní provedení všech typů prací garantují naši zkušení vedoucí pracovníci, specializované pracovní čety, početná flotila špičkové techniky (JCB, Vermeer, TULSA, mechanizované sloupy pro instalaci nadzemního vedení, geolokační vybavení), vlastní technická laboratoř a servisní zázemí.
Nabídka služeb

Elektromontážní práce

Zajišťujeme připojení nových i rekonstruovaných objektů do elektrické sítě. Provádíme:
 • Montáž vnitřních sítí a systémů elektronapájení.
 • Dodání, montáž a nastavení elektrozařízení všeho typu.
 • Montáž přenosové soustavy.
 • Montáž kabelových vedení (podzemní, nadzemní).
 • Instalaci transformátorů.
 • Obsluhu, servis a opravy transformátorů.
Naše společnost je certifikována pro montáž, výstavbu, obsluhu a servis transformátorů s napětím 0,4, 6, 10, 35, 110, 330 kV. 

Podzemní infrastruktura

 • Projektování a instalace infrastruktury všeho typu.
 • Instalace vodovodního a kanalizačního potrubí otevřeným i bezvýkopovým způsobem.
 • Výstavba a servis dešťových kanalizací.
 • Výstavba plynovodůо. Projektování a instalace komunikačních sítí (telefonních, internetových)

Telekomunikace

 • Projektování a montáž vysílačů, výstavba stožárů a instalace příslušenství.
 • Instalace telekomunikačních rozvaděčů.
 • Projektování, montáž a servis digitálních komunikačních sítí.
 • Zasíťování objektů a domácností pro poskytovatele i koncové zákazníky.
 • Instalace, měření a pasportizace optických sítí.

Vodovody a kanalizace

 • Výstavba studní – komplexní servis.
 • Instalace čerpacích stanic.
 • Výstavba páteřních vodovodů.
 • Montáž, servis a rekonstrukce odpadních systémů – domovních, průmyslových, dešťových.
 • Projektování, výstavba, servis a rekonstrukce kanalizací.

Plynovody

 • Výstavba páteřních plynovodů.
 • Instalace a servis regulačních stanic plynu.
 • Montáž, spouštění a servis plynových kotelen.
Uskutečníme každou vaši představu
Realizujeme na klíč jakýkoliv projekt bez ohledu na jeho velikost a komplikovanost. Nacházíme řešení tam, kde ostatní hledají problémy. 
Vždy garantujeme provedení projektu na nejvyšší možné úrovni. A to jak díky našim kvalifikovaným pracovníkům, tak i nejmodernější technice a materiálům, které při práci využíváme. 
Posoudit projekt s našimi specialisty

Záruka spolehlivosti, kvality a profesionality

Za více než dvacet let působení na trhu jsme si získali řadu stálých klientů. Dlouhodobě s námi spolupracují velké, střední i malé společnosti. Stavební a telekomunikační firmy, mobilní operátoři, energetičtí distributoři, poskytovatelé služeb. Soukromé i státní instituce. K jejich plné spokojenosti jsme uskutečnili stovky zakázek nejrůznějších typů. Prováděli jsme stavební práce na letištích a v přístavech, realizovali energetickou a komunikační infrastrukturu ve městech i na venkově, podíleli se na výstavbě průmyslových a zemědělských komplexů. Vždy s maximálním ohledem na zájem našich zákazníků.
Důvěřují nám
Objednat bezvýkopovou pokládku inženýrských sítí