+420773237511Bezvýkopové technologie – garance kvality a rychlosti

Poslat žádost
Současnými postupy provádíme pokládku infrastruktury všeho typu – elektrických a optických kabelů, vodovodů a kanalizací, plynového potrubí. S pomocí moderní techniky realizujeme zakázky vždy tak, aby jen minimálně narušovaly běžný život v místě provádění prací, neomezovaly dopravu ani pohyb chodců.

Pokládka podzemní infrastruktury všech typů

Provádíme pokládku kabelů a potrubí bez poškození zeleně i povrchu vozovek a chodníků. Realizujeme zakázky ve městech i ve složitém terénu. vám nabízí bezvýkopovou pokládku těchto typů infrastruktury:
Elektrické kabely
Provádíme pokládku kabelů všeho typu přesně podle požadavků zákazníka.
Kanalizace
S pomocí naší specializované techniky provádíme stavební práce za jakéhokoliv počasí, bez narušení svrchní vrstvy terénu a povrchových komunikací.
Telekomunikační kabely
Bezvýkopové pokládání komunikačních kabelů. V jakýchkoli obtížných podmínkách je v ochranných pásmech vysokonapěťových venkovních vedení pod řekami, v oblastech s hustým rozvojem, prováděno pomocí HDD.
Plynovody
Provádíme i pokládku potrubí s velmi složitou trajektorií, při které je nutné se vyhýbat řadě překážek.
Vodovody
Realizujeme pokládku spádového i tlakového potrubí. S pomocí naší geolokační techniky můžeme pracovat s přesností na 0,5 mm.
Výkon našich zařízení nám umožňuje provádět vrty až do průměru 1100 mm, a to na vzdálenost 500 m.

Fáze spolupráce

1
Bezplatná návštěva specialisty
Po domluvě s klientem přijede na místo, kde mají práce probíhat, náš odborník. Prohlédne si pozemek, zkontroluje objekt, prokonzultuje základní aspekty projektu.
2
Pečlivá kontrola dokumentace
Prostudování a schválení dokumentace nezbytné pro zahájení realizace projektu.
3
Zodpovědná kalkulace ceny
Cenu stavebních prací vždy stanovujeme na základě místních podmínek a charakteru prováděných prací.
4
Spolehlivé provedení přípravných prací
V přípravné fázi náš specialista provede pečlivou kontrolu podmínek v místě, kde budou práce prováděny. Na jejím základě budou uskutečněny všechny další kroky v rámci realizace projektu.
5
Profesionální realizace projektu
Práce na každé zakázce provádíme vždy s maximální pečlivostí a ohledem na požadavky klienta.
6
Ukončení prací a předání zhotoveného projektu v dohodnutém termínu
V konečné fázi naší spolupráce si klient převezme realizovaný projekt, obdrží všechnu potřebnou dokumentaci i garance kvality práce společnosti.

Vážíme si vaší důvěry

Vždy pracujeme na základě posledních trendů v oblasti bezvýkopové pokládky inženýrských sítí. Velkou pozornost věnujeme výběru vhodného materiálu i stavební techniky a řídíme se současnými bezpečnostními standardy. Naším cílem je maximální efektivita prováděných prací a úspora prostředků zákazníka.
Klienti nám důvěřují především kvůli tomu, jakým způsobem dokážeme realizovat  projekty všech typů. Máme více než 20leté zkušenosti a za sebou řadu zakázek prováděných v těch nejsložitějších podmínkách. Výběrem společnosti sázíte na profesionalitu, spolehlivost, kvalitu provedené práce a maximální ohled na přání zákazníka.
PROVÁDÍME PROTLAKY POD KOMUNIKACEMI PRO ÚČELY VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Protlaky pod komunikacemi představují bezvýkopovou technologii, která nevyžaduje přerušení komunikace výkopem. Protlaky provádíme od průměru 40 mm do průměru 1000 mm a do vzdálenosti 300 – 400 m podle druhu zeminy.
ZEMNÍ PROTLAKY POSKYTUJÍ TYTO VÝHODY:
  • Náklady na provedení protlaku pod komunikací jsou mnohem nižší, než náklady na klasický výkop
  • Komunikace může zůstat v provozu, nedochází téměř žádnému omezení
  • Velmi rychlé provedení zemního protlaku
  • Velmi rychlé provedení zemního protlaku
  • d 63-800 kČ
  • d110-1400 kČ
  • d 160-1900 kČ
  • d 250-3250 kČ
Věří nám