+ 420 774 387 775Bezvýkopové technologie – garance kvality a rychlosti

Poslat žádost
Současnými postupy provádíme pokládku infrastruktury všeho typu – elektrických a optických kabelů, vodovodů a kanalizací, plynového potrubí. S pomocí moderní techniky realizujeme zakázky vždy tak, aby jen minimálně narušovaly běžný život v místě provádění prací, neomezovaly dopravu ani pohyb chodců.

Pokládka podzemní infrastruktury všech typů

Provádíme pokládku kabelů a potrubí bez poškození zeleně i povrchu vozovek a chodníků. Realizujeme zakázky ve městech i ve složitém terénu. KBK vám nabízí bezvýkopovou pokládku těchto typů infrastruktury:
Elektrické kabely
Provádíme pokládku kabelů všeho typu přesně podle požadavků zákazníka.
Kanalizace
S pomocí naší specializované techniky provádíme stavební práce za jakéhokoliv počasí, bez narušení svrchní vrstvy terénu a povrchových komunikací.
Telekomunikační kabely
Bezvýkopové pokládání komunikačních kabelů. V jakýchkoli obtížných podmínkách je v ochranných pásmech vysokonapěťových venkovních vedení pod řekami, v oblastech s hustým rozvojem, prováděno pomocí HDD.
Plynovody
Provádíme i pokládku potrubí s velmi složitou trajektorií, při které je nutné se vyhýbat řadě překážek.
Vodovody
Realizujeme pokládku spádového i tlakového potrubí. S pomocí naší geolokační techniky můžeme pracovat s přesností na 0,5 mm.
Výkon našich zařízení nám umožňuje provádět vrty až do průměru 1100 mm, a to na vzdálenost 500 m.

Fáze spolupráce

1
Bezplatná návštěva specialisty
Po domluvě s klientem přijede na místo, kde mají práce probíhat, náš odborník. Prohlédne si pozemek, zkontroluje objekt, prokonzultuje základní aspekty projektu.
2
Pečlivá kontrola dokumentace
Prostudování a schválení dokumentace nezbytné pro zahájení realizace projektu.
3
Zodpovědná kalkulace ceny
Cenu stavebních prací vždy stanovujeme na základě místních podmínek a charakteru prováděných prací.
4
Spolehlivé provedení přípravných prací
V přípravné fázi náš specialista provede pečlivou kontrolu podmínek v místě, kde budou práce prováděny. Na jejím základě budou uskutečněny všechny další kroky v rámci realizace projektu.
5
Profesionální realizace projektu
Práce na každé zakázce provádíme vždy s maximální pečlivostí a ohledem na požadavky klienta.
6
Ukončení prací a předání zhotoveného projektu v dohodnutém termínu
V konečné fázi naší spolupráce si klient převezme realizovaný projekt, obdrží všechnu potřebnou dokumentaci i garance kvality práce společnosti KBK.

Vážíme si vaší důvěry

Vždy pracujeme na základě posledních trendů v oblasti bezvýkopové pokládky inženýrských sítí. Velkou pozornost věnujeme výběru vhodného materiálu i stavební techniky a řídíme se současnými bezpečnostními standardy. Naším cílem je maximální efektivita prováděných prací a úspora prostředků zákazníka.
Klienti nám důvěřují především kvůli tomu, jakým způsobem dokážeme realizovat  projekty všech typů. Máme více než 20leté zkušenosti a za sebou řadu zakázek prováděných v těch nejsložitějších podmínkách. Výběrem společnosti KBK sázíte na profesionalitu, spolehlivost, kvalitu provedené práce a maximální ohled na přání zákazníka.
Věří nám